Design a site like this with WordPress.com
Get started

Natuur sielsverkwikkende bron:

soveel natuur-vreugde te vind                                                            

soveel prag te sien  

*                                                 

sien die mooie natuur                                                                    

sien sy mooie prag

*

prag wat jou siel aanraak                                                        

prag om te geniet   

*                                                       

geniet God se geskenk

geniet dier en veld  

*                                                    

veldvol pronk groene gras

veldvol die malse geluk   

*                                                 

gelukstye in veld spandeer                                                         

gelukstuin so groen daarbuite    

*                                                  

daarbuite wil ek wees                                 

daarbuite waar blomme dans       

*                         

dans-dans wil ek juig                                                   

dansend vind ek vrede   

*                                                  

vrede gevind in veld                                                        

vredevol vind ek lewenskrag      

*                

kragdadig waai vars lug                                          

kraggevuld is ek aangetas        

*                                      

aangetas deur die skoonheid                                            

aangetaste skoon lug ingeasem        

*                      

asem wind-gegeurde skoon reuke                                                             

asemdiep val siels-asem sag     

*                                  

sag moet jy wandel

sag omgaan met veldblom      

*                                  

blomme kleur lewe mooi                                                                  

blomme wat tafels tooi     

*                                               

tooi met windstrelende lugstrooisels                                       

tooi jou in natuurblaar-kleure        

*          

kleure wat feesvierend juig                         

kleure vir jou genot       

*         

geniet dit jóú gebied                             

genotkuiers as jy kom     

*                                 

kom kyk wat jy mis                                        

kom sien die mooi     

*                        

mooi uit die Vaderhand                                

mooi is dit sowaar  

*                                       

sowaar waar veld juig

waar Sy wondertuin wag           

*   

wag daar groene rus      

wag ‘n ware tuin-droom   

*                   

dromend uitgelê deur God                          

droom-strome gevulde oorloops-geluk   

*              

geluk balanseer vrylik asemhaal                                               

geluk is totale asemhaal-stilte        

*           

asemhaal                                                                                                                         asemhaal-stilte                                                                                                                                                      

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: