Aphrodite:

Griekse liefdesgodin, Dame van Siprus

jou wulpse Venus vrugbare skoonheid

het gode laat vrees vir oorlog toe’t Zeus

jou as vrou aan Hefaistos aangebied.

Kreupel onaansienlike man so bly

hy maak mooi juweliersware vir jou,

maar jy bly na Ares, god van oorlog, vry

en is pal aan jou vulkaangod ontrou.

Pandesmos, chaos het tussen Persefone

en jou geheers oor die mooie Adonis.

Jy sê moet nie dier jag wat geen vrees toon

– op ‘n jagtog kastreer ‘n beer Adonis.

Akidalia, die treurende godin laat

anemoon groei waar hy leweloos bloed laat.

Voetnota:

Nog ‘n skryfopdrag waar ons ‘n mitologiese liefdesgedig moes skryf.

Al die karakters in die verhaal het vergeefs liefgehad en se eintlike liefdes het hulle verlaat of in tragedie geëindig.

Aphrodite (vrugbare liefdesgodin) ook genoem: Venus (na Romeinse eweknie sonder arm), Kupris (Dame van Siprus), Kuterea (na geboorteplekke Siprus & Kythira), Akidalia, Pandesmos, Kerigo.  Dogter van Zeus en Dione gebore uit die seeskuim drywend op ‘n mosselskulp bekend. Zeus en die gode was bang haar skoonheid sou ‘n oorlog veroorsaak en sy word aan Hefaistos as vrou gegee. Hefaistos se ouers het hom by twee geleenthede teen die berg Olympus afgegooi. Met die eerste slag was hy amper dood en is permanent vermink in lyf en gesig. Hy was lief vir Aphrodite, maar sy het hom bly verkul.  Adonis, is gebore uit Mirra se verhouding met haar pa Kinuras. Aphrodite het hom in ‘n boks gesit by geboorte en na Hades (onderwêreld) geneem sodat Persefone vir hom kon sorg. As baie aantreklike grootman wou Aphrodite hom by Persefone gaan haal, maar hulle het so baklei oor hom dat Zeus bepaal het dat hy vir sekere periodes by elkeen kon bly.  Adonis, ‘n groot jagter en Aphrodite het altyd saam gejaag, maar weens skuldgevoel het sy haar pligte by haar huis vir ‘n slag gaan nakom. Met die waarskuwing dat hy versigtig moet wees, maar hy is egter ‘n wildebeer gedood tydens haar afwesigheid.  Sy het anemome op sy sterfplek geplant.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: