Design a site like this with WordPress.com
Get started

Godswoord as pantser beskerming teen die wêreld:

Bemoei jou met Godswoordeboek – ewige reddingsboei

Vas ge-ink as enigste save-the-world-option

is Gods geesvrugtigheid in woordelingsdaad vasgeskroei

as rotsvaste beskermingsgeklede wêreldse woord-bastion.

Deurdrenkte sonligwoorde trippeldans warme naasteliefde,

resepteer vergunnende verdraagsaamheid aan elke aardbewoner,

lofsing bly-loof hartsbaldadige welwillenheidsliefde,

liefdesgeurig besprinkelde vreugdeswoorde om harte te verower.

Diepe satansgedrewe haats-wraakblokke verdryf gou

met sagte, teervolle lofswoorde en liefdesdade.

Bekeer jou van ewige verdoemenisbrand en helsevuur-skrou

deur volhartig dorstiglik vas te hou aan Gods ewige geloofsdrade.

Diepgesetelde sielsvertroostende krag en raad

vind jy al biddend op jou knieë met Godswoord.

Waar jy Sy woord verkondig, val daar kosbare saad

wat as rigtingwyser jou enigste ware Kompas is na suid en noord.

As hemelse toegangskaart en troefkaart teen aarde skatte

gebruik daagliks jou Christelike Bybelse woordeskat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: