Wanneer woorde val:

Wanneer woorde tussen minnaars val,

en seermaak spiese word na mekaar gemik

om die ander een se hart te kwes,

breek daar in duisend stukkies

‘n ragfyne glasbal

en soms breek die liefde ook stukkie

vir stukkie op.

As hul onthits van skok stik

kom hul snakkend tot die innerlike besef

dat dit wat was, nie weer sal wees

en dat met die woorde se val

is hul liefde nou kniediep in die sop.

Dit sal hul kos om met hul kop

deeglik te dink om hul hand diep

in eie boesem te steek

om te heel dit in

onbesonnenheid gebreek.

Met ragfyn gedagtes sal hul moet let

dat hul sag met hul vingers sal tas

op mekaar se innerlike siel

om die vele gebroke stukke te las.

Om weer die liefdesvuur te probeer wek

sal hul voortaan met sagte hande

en woorde

die seerplekke met teerheid moet bedek.

Met ‘n sagte mond moet hul vlei en streel

tot hul weer saam liefdevol een akkoord

kan saamsing aan hul unieke liefdeslied.

Wyl hul met vrede en takt as reel

mekaar sal moet troetel

dat hul weer opnuut kan streel

en vroetel

om weer vredevol en geluksalig

te kan wandel in hul liefdesboord.

Vervleg en saamgesnoer as eenheid

is versekering dat hul bymekaar hoort.

Met volle toewyding aan mekaar,

en eerlike sagte harte as kuur

kan hul weereens die liefdesband seël.

In liefde, vertroue en lojaliteit in mekaar

sal hulle met opregte geloof

en met volle deursettingsvermoë

weer hul liefdesboot veilig

glad en saggies kan laat vaar,

soos eens aan mekaar beloof

met reenboogbeloftes in hulle oe

warmhartig, luidklinked gesê ja

voor mens en God, daar

in die heilige

woning van God.

Met pligsgetroue nakoming

van woord en daad

soos hier bepaal,

sal hul liefde sielsbevredigend

gedy

en welgeluksalig feesvierend

tot volkome volheid blom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: